Vitocrossal 300 kocioł kondensacyjny Viessmann

Vitocrossal 300 jest czołowym produktem wśród stojących gazowych kotłów kondensacyjnych. Jego konstrukcja umożliwia mu wyjątkowo intensywne wykorzystanie ciepła kondensacji spalin. Użycie kotła kondensacyjnego w nowo zbudowanym budynku jest dzisiaj sprawą oczywistą, gdyż pozwala to optymalnie dopasować do siebie kocioł i zasilaną przez niego instalację grzewczą. Największy pożytek z kotła kondensacyjnego uzyskuje się przy jego wbudowaniu w instalacje grzewcze o niskich temperaturach systemowych. Ale nawet w przypadku zastosowania kotła kondensacyjnego do modernizacji istniejącego ogrzewania można oszczędzić nawet 30 procent kosztów ogrzewania.

Kocioł Vitocrossal 300 jest wśród stojących gazowych kotłów kondensacyjnych produktem najwyższej klasy. Nadzwyczajna efektywność redukuje koszty ogrzewania przy równocześnie minimalnych emisjach substancji szkodliwych. Powierzchnia grzewcza Inox-Crossal kotła Vitocrossal 300 zestawiona została z innym innowacyjnym produktem techniki grzewczej firmy Viessmann: palnikiem gazowym MatriX. W ten sposób zmniejszane
są koszty ogrzewania oraz zagwarantowana jest bezkompromisowo zminimalizowana emisja substancji szkodliwych – jest ona bowiem tak niska, że wartości kotła Vitocrossal 300 leżą wyraźnie poniżej wartości granicznych symbolu ochrony środowiska „Błękitny Anioł"

Gazowy kocioł kondensacyjny Vitocrossal 300 jest najwłaściwszym rozwiązaniem dla każdego zastosowania, polecanym przez Viessmann Serwis – także do ogrzewania domów wielorodzinnych i obiektów użyteczności publicznej i przemysłowych.

Vitocrossal Viessmann

Inox-Crossal wymiennik ciepła

Wymiennik ciepła Inox-Crossal ze stali szlachetnej stwarza idealne warunki do pełnego wykorzystania ciepła kondensacji spalin. Po gładkiej powierzchni stali szlachetnej skraplający się kondensat spływa bez przeszkód w dół. W powiązaniu z gładkością powierzchni stwarza to efekt ciągłego samooczyszczania się, co zapewnia utrzymywanie trwale wysokiej sprawności, przedłużenie trwałości i znaczną redukcję nakładów na konserwację kotła. Dzięki swojej konstrukcji z pionowo usytuowanymi powierzchniami wymiany ciepła, kocioł Vitocrossal 300 wykorzystuje ciepło kondensacji spalin szczególnie intensywnie. Sprawność kotła wynosi dlatego nawet 98%.

Vitocrossal 300 - system grzewczy

„Całość to coś więcej niż suma części składowych”. Zgodnie z tą dewizą firma Viessmann oferuje nie tylko pojedyncze komponenty grzewcze, spełniające wysokie wymogi Viessmann w zakresie jakości, niezawodności i efektywności. Wszystkie produkty są ze sobą zintegrowane, tworząc zgrany system całościowy, w którym każdy z podzespołów doskonale współpracuje z pozostałymi. Tylko idealne współdziałanie zintegrowanych w systemie komponentów pozwala wykorzystać cały potencjał doskonałej, innowacyjnej technologii.

Technika systemowa firmy Viessmann obejmuje wszystkie elementy składające się na niezawodne, ekonomiczne ogrzewanie: od regulatora Vitotronic z bezprzewodowym modułem zdalnego sterowania przez wydajny zasobnik ciepłej wody użytkowej Vitocell, zapewniający optymalny komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej, po wysokiej jakości instalacje solarne umożliwiające oszczędne wspomaganie ogrzewania.

www.serwiskotly.com.pl